Việc nên làm những ngày đầu năm???

1. Review & list ra ALL những gì đã học được, làm được & chưa đạt được trong 2019
2. Xác định mục tiêu QUAN TRỌNG của bản thân trong 2020 (ko nên quá 5 checklist)
3. Lập kế hoạch sơ bộ để đạt được mục tiêu đề ra
+ Nội dung
+ Con số
+ Checklist thực hiện
+ …

Lưu ý khi đặt mục tiêu:
+ Đừng đặt quá khó
+ Đừng nản nếu ko đạt được, hoặc mục tiêu ban đầu đi lệch với thực tế (điều này hết sức bình thường & cần điều chỉnh & lập lại kế hoạch mới liên tục hàng tháng, thậm chí hàng tuần để phù hợp)
+ Đừng bỏ cuộc, đừng nản.
+ Đặt mục tiêu theo công thức SMART
+ …

=======
TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI QUAN TRỌNG SAU? (Viết ra, viết nhiều lần để ĐƯA VÀO TIỀM THỨC & ÁM ẢNH)
– Công việc tôi yêu thích & có khả năng làm tốt nhất?
– Tại sao tôi cần làm việc & kiếm tiền? (Vẽ ra các viễn cảnh tạo động lực. Ex: giúp đỡ gia đình, có nhà, có xe, có người yêu,…)
– Tôi cần trang bị những kỹ năng, kiến thức nào?
– Những thói quen xấu cần loại bỏ của tôi? Những thói quen tốt tôi cần trang bị?
– Mục tiêu trong năm & kế hoạch thực hiện? (Phần thưởng cho bản thân khi đạt được mục tiêu)
– Làm gì để giỏi hơn & trở thành chuyên gia?
– Làm gì để x2-3 lần thu nhập trong năm 2020?
– Làm gì để giúp khách hàng & công ty phát triển?
– Tôi cần những sự hỗ trợ nào của đồng nghiệp/sếp/nhân sự để đạt được kết quả tốt?
– Tôi thường bỏ cuộc sớm vì những nguyên nhân gì? Cần làm gì để điều đó không lặp lại?
– Mục tiêu tài chính? (Con số thu nhập, tích luỹ, mua sắm/đầu tư,…)
– …

NOTE: những hoạt động cần review & thay đổi:
– Môi trường sống & làm việc?
– Mqh?
– Cách tiêu tiền & tích luỹ? (Kiến thức tài chính)
– Cách sử dụng thời gian?
– Cách suy nghĩ? (Tiêu cực & tích cực)
– Thói quen tốt/xấu?
– Trang bị kỹ năng/kiến thức/trải nghiệm?
– …

======
QUAN TRỌNG: nên viết ra, công khai mục tiêu/kế hoạch để tạo động lực & được nhận feedback hoàn thiện (đăng profile hoặc group nội bộ)